TOESTEMMINGSFORMULIER

Ik verklaar hierbij het volgende:

• De keuze om een cosmetische tatoeage of permanent make-up te laten aanbrengen heb ik weloverwogen en uit vrije wil genomen.

• Voor en tijdens de behandeling was ik niet onder invloed van alcohol of drugs.

• Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van het aanbrengen van de cosmetische tatoeage of permanent make-up, zoals infecties, littekenvorming en allergische reacties.

• Ik heb op dit moment geen verkleuringen, zwellingen, bulten of enige andere vorm van irritatie op mijn lichaam en beschouw mezelf gezond genoeg om deze cosmetische tatoeage of permanent make-up te laten aanbrengen.

• Ik gebruik op dit moment geen antistollingsmiddelen.

• Indien uw tatoeage dient ter camouflage van een bestralings- of operatielitteken, bespreek dit dan eerst met de arts door wie u bent behandeld of door wie u wordt gecontroleerd.

• Indien u bij een dermatoloog onder behandeling bent, raadpleeg deze dan alvorens u besluit een cosmetische tatoeage of permanent make-up te laten aanbrengen.